Navigácia

Piatok 27. 11. 2015

Organizácia školského roka 2015/2016

Virtuálna prechádzka našou školou

Počet návštev: 5191409

Publikácia vydaná pri príležitosti 25. výročia založenia školy

 • Bedmintonisti postúpili

  Chlapci v zložení Jaroslav Čiško, Marek Ferdinand, Dominik Borčík a Martin Dianiška získali v obvodnom kole 1. miesto čím si vybojovali miestenku na krajské majstrovstvá, ktoré sa uskutočnia v Košiciach.

 • Zaželajme našej škole veľa ďalších úspechov, tvorivých, zanietených pedagógov a ostatných zamestnancov, usilovných žiakov, chápajúcich a obetavých rodičov, vzájomné pochopenie a dobrú spoluprácu so zriaďovateľom a všetkým pevné zdravie, veľa lásky, vzájomného pochopenia a životného optimizmu.

 • OZNAM

  Z dôvodu prerušenia dodávky vody bude v piatok, 20.11.2015 skrátené vyučovanie nasledovne:

  1. 8:00-8:25

  2. 8:30-8:55

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a podľa § 3 ods.10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že na deň 16.11.2015 /pondelok/ poskytujem voľno žiakom našej školy z organizačných dôvodov.

 • Na svete je kompostér. Vďačíme zaň pánovi Fafrákovi, otcovi nášho žiaka Juraja a tiež bývalého aktívneho člena kolégia Zelenej školy, Miša Fafráka. Pán Fafrák nám daroval dosky na zhotovenie kompostéra, za čo mu touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Naše poďakovanie patrí aj pánovi školníkovi, ktorý nám z dosák zhotovil tento veľmi pekný kompostér. Zatiaľ bude tráviť zimu v budove školy ale na jar ho začneme využívať. Už máme pre neho vybraté miesto.

 • Už na konci minulého školského roka sme sa pochválili tým, že naša škola uspela dobre  v hodnotení našej činnosti v rámci Programu Zelená škola za prvý rok zapojenia sa do programu. Teraz sa už môžeme pochváliť aj diplomom NA CESTE K ZELENEJ ŠKOLE a tak sa naša škola stala súčasťou medzinárodného programu Zelená škola. Budeme sa teda usilovať aby sme aj s podporou vás, rodičov, získali aj vlajku Zelenej školy.

 • Téma odpadov sa prelína aj našim vyučovacím procesom. Pri tvorbe projektov na hodinách fyziky, výzdoby školy,  pri práci v ŠKD a na výtvarnej výchove využívajú žiaci a pani učiteľky odpadový materiál. Tu je ukážka  tvorivosti našich detí. 

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  pri príležitosti osláv 25. výročia založenia našej školy Vás srdečne pozývame na Rodičovskú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 13.11.2015 o 15,30 hod v telocvični školy.

 • Panoráma 2015/2016

 • Dňa 28.10. sa žiaci 9.C rozhodli, že urobia školský Halloween. Po prestávke, keď deti zjedli desiatu, sa príšery vybrali po prvom stupni rozdávať cukríky. Najprv prešli tie najmladšie ročníky, teda  prváčikov, ktorý tento ešte možno nepoznali. Prekvapili sme ich hrôzostrašnými maskami. Deti sa prv báli, ale potom sa tešili cukríkom, ktoré príšerky rozdávali. Poradili sme im, ako sa majú správať ako správni žiaci, aby počúvali učiteľky a cez prestávky sa nenaháňali. Deťom, ktoré nepočúvali, sme dali dva cukríky. Jeden na motiváciu, aby sa zlepšili a jeden za snahu. Tešili sa z nás a v ich očiach bolo vidno radosť. Nebola to prvá avšak ani posledná akcia, ktorú naši deviataci urobili.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola akademika Jura Hronca
  Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
 • +421 58/7343386
  +421 58/7885972 - školská jedáleň

Fotogaléria